Beta Elemanlar ruhsal düzeyde çiğ ve agresifliği, şiddete verilen isim beta olarak adlandırılır. Bireyin çıplak bir şekilde kendisinde olan her şeyi temsil eder. Yani beta elemanları dış dünyadan, dışarıdan gelmez. Bion’a göre doğumdan sonra bebek pek çok uyarana maruz kalmaktadır. Bunlar içsel, dışsal olarak 2 türdedir. Bebek içeriden gelen temel ihtiyaçlar olan susuzluk, açlık gibi bunları hisseder. Bebek yoğun bir şekilde dengesizlik hissetmektedir (Şen, 2021).

Alfa Elemanları sakinleşme ile simgeleşmiş düşünsellik içeren malzemeyi alfa elemanları temsil eder. Alfanın işlevine işlenmiş emosyonel deneyimler denilebilir. Anne veya bebeğe bakım veren alfa işlevine anlam veren nesnedir. Anne beta elemanları bebekten alarak alfa elemanlarına çevirir. Annenin bebeğine yansıttığı ile bebek özdeşleşir bir süre kendi içinde işler. Örnek verecek olursak; bebeğin kaygılarını dağınık bir yün yumağı gibi düşünebiliriz, annede bu dağınıklığı düzenleyendir.

Anne bebekteki beta fonksiyonlarını alarak alfa fonksiyonlarına çevirir ve bebek düşünmeye başlar. Örneğin; bebek açlık hissediyor bu hissi tanımlayamıyor. Annenin bebeğin aklındaki betaları alfaya çevirmesi ve üşünmesini sağlıyor. Bebeklerin ileride düşünebilen bireyler olmaları için beta elemanlarını alfaya çevirir (Şen,2021 ).

Annenin Kapsayıcı İşlevi Bebeğin en ihtiyacı olan şey ruhsak olarak gereksinimlerini karşılayan bir annedir. Bebeğin olumsuz yaşantılarını dönüştürmek ve onu sakinleştirmek annenin kapsayıcı işlevidir. Anne bebeğin agresyon duygusunu anlamalı ve onu dönüştürmelidir. Annenin kapsayıcılığı bebeğin hayalleştirme ve simgeleştirme kapasitesini geliştirir. Eğer bebek için annenin kapsayıcılığı zayıf olursa ve aklının bebeğinde olmaması durumunda bebeğin kaygısı azalmaz. Kaygı yatıştırılmazsa bebeğin düşünme süreçlerinin geçişi engellenir. Böylece bebeğin dikkat, muhakeme, öğrenme gibi bilişsel bozulmalar görülür (Bion, 1962). Bebek yıkıcı ve dürtüseldir. Bebek ile anne özdeşim kurar ve bebek kapsandığını hisseder (Şen, 2021).

Bebeğe bakım veren kişinin kapsayıcı fonksiyonlarında problem varsa bebeğin kaygısı yatışmayan ve yatışmamakta olan kaygı deneyimininden öğrenmeyi engellemekte ve düşünmenin gelişmesine izin verilmektedir. Eğer beta elemanları alfa elemanlarına çevrilmezse bebek için çiğ ve anlamı olmayan malzeme olarak kalır. Bedende somatik rahatsızlıklar, algıda halüsinasyonlar görülür. Eğer çocuğun negativitesini işlenmezse çocukta saldırganlık görülür. Bu saldırganlığın önü kesilirse o zaman bebekte içe dönük saldırganlık gerçekleşir (Şen, 2021)

Uzman Profili

Psk Mervenur Çelik
Psk Mervenur Çelik
Mervenur Çelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans tezini Prof. Aysun Tülay Bozkurt danışmanlığında “Mutluluk Korkusunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” başlığıyla başarı ile tamamladı. Pedagojik Formasyon Eğitimini Kültür Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans döneminde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Lise ve Anaokulu gibi çeşitli yerlerde stajlarını gerçekleştirdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Çocuk/Ergen odaklı Yüksek Lisansının tez aşamasındadır. "Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Ruhsallığının Değerlendirilmesinde Pozitif Algının ve Ontolojik İyi Oluşun Aracı Rolü" üzerine çalışmaktadır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında, Klinik Psikolog Gülnur Takış ve Çocuk Psikiyatristi Esengül Kayan’dan dinamik yönelimli çocuk-ergen süpervizyonları aldı. Halen süpervizyona devam etmektedir. 14 hafta boyunca Dr. Ezgi Şen'den Oyun Terapisi Eğitimi aldı. Çocuk Objektif Testleri uygulayıcısıdır. Rorschach ve Projektif Testler Derneğinin “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi” eğitimini ve “Rorschach Projektif Testler(TAT-CAT)” eğitimini almaktadır. Wisc-4 zeka testi uygulayıcısıdır. Moxo dikkat testi uygulayıcısıdır. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde Psikolog olarak çalışmıştır. Kurumda çocuklara ve ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Kişisel psikanalitik sürecine devam etmekte, kliniklerde online ve yüz yüze psikanalitik yönelimli çocuk-ergen psikoterapisi uygulamaktadır.
Sohbeti Başlatın!
1
💬 Bize Ulaşın
Size Yardımcı Olmak İsteriz!
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?