Daha önceki bölümde de belirtiğimiz gibi ister erişkin olsun isterse de çocuk psikoloğu olsun eğitimleri bakımından birbirlerinden çok fark yoktur. Bu ayrım daha çok çalışma hayatları başladıktan sonraki yönelimleri ve aldıkları üst eğitim ve kurs programaları ile kazandıkları sertifikalardan kaynaklanmaktadır. Kurumumuzda çalışan tüm çocuk psikologları uluslararası geçerli sertifika veren uzun kurs programlarını tamamlamış ve yıllarca klinik psikolog olarak danışan kabul etmiş uzman kişilerden oluşmaktadır.

Çocuk psikologlarının çalışmalarında ki en büyük yardımcı unsur yine erişkin psikologlarında olduğu gibi testlerdir. Bu testlerin terapi süresince terapistlere önemli bir yol haritası sağladığı unutulmamalıdır. Testler vasıtası ile bir çok terapist belirtinin sınıflandırılması ve anlamlandırılmasını çok daha hızlı yapabilmektedir. 

Terapideki değişim ve gelişim süreci takip edilebilir bir hal alabilmektedir.özellikle çocuklarda belirtilerin değişkenliği ve şiddeti bazen durumu adlandırıp bir başlangıç noktasının belirlenmesini güçleştirmektedir. Hele ki çocukla uzun zaman geçiren kişiler bazen bu belirtileri abartabildikleri gibi bazen de küçümseyebilirler. Bundan dolayı görüşme esnasındaki belirtilerin test sonucu elde edilen bulgularla örtüşmesi ne kadar anlamlıysa örtüşmemesi de daha ayrıntılı çalışmalara gerektirdiğinden bizi doğru tespitlere götürecektir. Testler başlangıçta ki belirtilerin ağırlığını bazen sayısal rakamlarla göstermesi elde edilen sağaltımın ileride ölçebilir hale getirimesine yardımcı olur. Bundan dolayı tedavi olarak adlandırılan terapi ve ilaç tedavisine ek olarak eklenecek test veya testler danışanın değişim sürecine veya tedavi sürecine olumlu olarak katkı sunacaktır.

Terapi sürecine çok büyük katkı sağlayacak başka bir unsurda psikologla terapi ortamını paylaşan veya danışan yardımcısıdır. Kendi değerlendirmemize göre aşağıda sayılan maddeler konusunda danışan veya yardımcısının bizlere yardımcı olması süreci çok hızlandırdığı gibi tekrarlamasını da azaltmaktadır.

1- Katılım

Katılacak,danışan ile psikolog görüşmesine gelecek,etkin bir iletişim ağının oluşmasına yardımcı olacak ,olumlu beklentiler içerisinde bulunacak.

2- Bilgilenme

Bilgilenecek,yapılan görüşmeler ve yapılan testler neticesinde terapiste bunlarla ilgili kafasındaki soruları soracak.

3- Bilinçlenme

Biliçlenecek,yapılan açıklamalar doğrultusunda gözlem ve araştırmalarda bulunacak ve ulaştığı sonuçların savunucusu haline gelecek.

4- Uygulama

Uygulayacak,tüm bu yapılan görüşmleler esnasında kendisine önerilen veya kendisin farkedip te terapistele paylaştığı davranışlarını uygulamaya sokacak.

5- Bekleme

Bekleyecek,terapi ile istenilen değişikliklerin zaman gerektirdiğini alışkanlıklardan kolay kolay ayrılamadığımızı, doğadaki her değişim gibi bununda zaman istediğini unutmayacak yani ısrarlı olcak.

6- Destekleme

Destekleyecek, tüm başarılı olan insanların arkalarında onları mutlaka olumlu yönde destekleyen bir aile ve sosyal çevrenin olduğunu unutmamak gerekir. Şimdiye kadar bu durumun aksi ispat edilmediğinden bizlerinde bu şekilde davranması aklın gereğidir.

Danışan yakınları bu konularda kendilerinin de bir değişim sürecine girmeleri gerektiğini görmelidirler. Kişisel değişimini büyük oranda tamamlayan erişkin bireyler bu konularda zorlanmalar gösterebilirler, ancak söz konusu bu değişimi gerçekleştirmeden, daha gelişim safhasında olan bireylerden beklemek ne kadar doğrudur…

Sohbeti Başlatın!
1
💬 Bize Ulaşın
Size Yardımcı Olmak İsteriz!
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?