Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Yetişkin Psikiyatrisi )

Aslında gördükleri eğitim bakımından psikiyatristleri yetişkin ve çocuk psikiyatristi diye ayırmak mümkün görünsede ,pratik hayatımızda, bugünün koşullarında , bu pek de mümkün görünmemektedir. Gerek yetişkin psikiyatristleri gerekse de çocuk psikiyatristleri uzmanlık eğitimlerinin bir bölümünü her iki hasta grubu ile çalışarak geçirmişlerdir.

Ancak zamanla ağırlıklı olarak çalışacakları alanlarda pratik ve teorik birikimlerini geliştirmişlerdir. Bundan dolayı koşulların elverdiği ölçüde bu ayrıma tabi tutulmuşlardır.

Kurumumuzda çalışmakta olan psikiyatri uzmanı kadromuz, kendi alanlarında hem devlet hemde özel sektörde en az 20 yıldan fazla çalışmış ve bu süre boyunca sayısız vaka görmüşlerdir.

Uzmanlarımız tüm başvuran kişileri öncellikle danışan olarak kabul ederler. Ayrıntılı görüşme ve muayene sonrasında teşhis ve tedavisini oluşturduktan sonra hasta olarak kabul edilirler.

İlk görüşme sonrası tespit edilen hastalığına veya soruna uygun biçimde ve sürede tekrar bir görüşme kararlaştırılır. Bundan sonraki görüşmlerin zaman aralığına uzmanın tavsiyesi ve danışanın kendisi karar verirler.

Danışanlarla yapılan görüşmelerin temel ayağı olan karşılıklı güven ortamının oluşmasına ve sürdürülmesine kurumumuz temel prensip olarak benimsemiştir. Bundan dolayı reşit olan tüm danışanlarımızla ilgili her türlü bilginin gerek aile bireyleri gerekse başka kurum ve kuruluşlarala paylaşılmasına uzmanlarımız karar vermekte olup dışarıdan gelecek hiçbir telkin ve tavsiye kurum olarak kabul edilmemektedir.

Reşit olmayan danışanlarımızla ilgili ise kendisi ve ailesinin talebi ve rızası doğrultusunda hareket edilmektedir.

Danışan kişinin teşhis ve tedavisinde ön yargılarından bağımsız hareket eden hekimlerimiz bu konuda kişinin yakınlarından da gerekli olmadıkça yönlendirilmetken itina ederler, ancak danışanın teşhis ve tedavisinde önemli olarak düşündükleri bilgileri genelikle danışanında yanındaki yakınlarından uygun gördükleri zaman alabilirler. Bundan dolayı psikiyatrik muayeneler uzmanın karar verdiği istisnalar haricinde daima danışanla birebir görüşmeler şeklinde yapılır.

Kurumumuzdan hizmet alan hasta ve danışanlarımız, uzmanlarımızın kurumumuzda olduğu saatlerde, ya kendilerinden yada acil hallerde başka uzmanlardan soru ve şikayetleri ile ilgili bilgi alabilirler. Genellikle çalışan uzmanlarımızın telefon ve mail saati olarak adlandırdığımız bir serbest zamanları bulunmaktadır. Bu zamanlarda kurumumuz personeli hastalarımızı uzmanlarımızla görüştürmektedirler.

Psikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavisinde görüşmelerin süresi önemli olduğu kadar ,belkide ondan daha önemli olarak sıklığı da çok önemlidir. Psikiyatride tedavi olarak adlandırdığımız süreç bir değişim süreci olduğu için doğal olarak bir zamana ihtiyaç duymaktadır. Uzmanlarımızın bu süreci danışan veya hasta ile birlikte takip etmelerinde asıl tedavi etkinliğini yaratmaktadır. Dolayısıyla hem direkt ayaktan görüşme hemde indirekt telefon ve maıl ile görüşmeler vasıtasıyla kurumumuz tedavi etkinliğini artırma gayreti içerisindedir.

Kurumumuzda hizmet alan danışan ve hastaların ilk görüşmeleri ve bundan sonraki görüşmelerin süreleri tamamıyla uzmanımızın kendi insiyatifi dahilinde olduğu için bu konuya kurum olarak müdahale etmemiz söz konusu değilidir.

Kurumumuzda hastalarımızın tedavi ile ilgili (hangi ilaçların kullanıldığı,hangi etki ve yan etiklerin ortaya çıtığı gibi ) kayıtları uzmanlarımızın yokluğunda başka hekimlerce de takip edilebilmeleri veya sonraki zamanda tekrar yine uzmanlarımız tarafından kullanılmaları için dosya şeklinde kurumumuzca saklanmaktadır. Birçok hastamız çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kaldıkları tedavilerini bundan dolayı merkezimizde rahatlıkla tekrar başlayabiliyorlar.

Uzmanlarımızın kurum değiştirmeleri halinde ancak uzmanımızın talebi ve danışanımız, hastamız veya yakınlarının yazılı talepleri doğrultusunda iadeli taahhütlü olarak kurumumuzca posta kanalıyla başka bir uzmana ulaştırılmaktadır. 

Kurumumuz hastalar ve danışanlar lehinde oluşturmaya çalıştığı ücret politikasında, temel eksen, sürekliliği sağlayabilecek, günün koşullarına uygun ve kaliteli hizmet sunabilmektir.

Sohbeti Başlatın!
1
💬 Bize Ulaşın
Size Yardımcı Olmak İsteriz!
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?